Ακρόαση από την ομάδα «Fade-Out».

Ηθεατρική ομάδα «Fade-Out» αναζητά 2 άντρες επαγγελματίες ηθοποιούς για την καινούργια παραγωγή της, που θα παρουσιαστεί από τον Φεβρουάριο σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας.

Αναζητούμε:
– 1 άντρα ερμηνευτικής ηλικίας 30-35 χρονών, σε καλή φυσική κατάσταση με ύψος 1,75 και άνω.
-1 άντρα ερμηνευτικής ηλικίας 25-30 χρονών, αδύνατο με λεπτά χαρακτηριστικά.

Δίδεται αμοιβή με ποσοστά και ένσημα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, συνοδευμένο από (2) φωτογραφίες, κοντινή και ολόσωμη στο κάτωθι e-mail: fadeout.theatregroup@gmail.com με την ένδειξη «Project M2» έως στις 10 Αυγούστου.

Η επιλογή των ηθοποιών που θα λάβουν μέρος στην ακρόαση θα γίνει βάση βιογραφικών.